/


Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ!!!!!Οικολογικά Σχολεία

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με 27.304 σχολεία σε 44 χώρες σε όλες τις ηπείρους, με 6.375.575 μαθητές και 392.653 εκπαιδευτικούς.

Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Απόφαση ΥΠΕΠΘ, αρ. πρωτ. 39271/Γ7 / 17-04-2006, Θέμα: "Εθνικά – Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.
Στη χώρα μας συμμετέχουν 417 σχολεία (την 1/2/2009).

Ο αντικειμενικός στόχος του Προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όλων μέσα στη σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό).
Σε κάθε σχολείο συγκροτείται η Περιβαλλοντική Επιτροπή, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, που επεξεργάζεται τα θέματα ενέργεια, απορρίμματα και νερό. (Αργότερα μπορούν να ασχοληθούν με τα θέματα: μεταφορές, υγιεινή διαβίωση, βιοποικιλότητα, καταναλωτισμός, κ.α.).

Παράλληλα, φροντίζει για την υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης»
και του «Οικοκώδικα» με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας.
Τέλος, για το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία και την ευαισθητοποίηση
των πολιτών, οργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις σε συνεργασία και με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Προσφέρεται εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις θεματικές ενότητες του Δικτύου. Για συμμετοχή στο Δίκτυο τα ενδιαφερόμενα σχολεία επικοινωνούν με τη Γραμματεία της ΕΕΠΦ.

Επιβράβευση του Σχολείου

Όταν το σχολείο ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης, αξιολογείται από τους συντονιστές του Προγράμματος και επιβραβεύεται με τον τίτλο του "Οικολογικού Σχολείου" και τη Σημαία που φέρει το σήμα του Προγράμματος.       Από τις   05/02/2008 , με την συνδρομή των  δασκάλων μας κας  Μιχαλοπούλου Σταυρούλας  και κας Κοσκόλου Αλεξάνδρας που συνεργάστηκαν με επιτυχία στην εκπόνηση μιάς  σειράς  δράσεων του ΔΙΚΤΥΟΥ (2004-2007) , το σχολείο μας εντάχθηκε στα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ και  η Πράσινη  Σημαία κυμματίζει στην αυλή μας .

 Έκτοτε , ο τίτλος που μας  δώθηκε , επαληθεύεται  κάθε χρόνο !!!.

Δεν υπάρχουν σχόλια: